درخشش هنرمندان نجف آباد در جشنواره خوشنویسی تبریز
درخشش هنرمندان نجف آباد در جشنواره خوشنویسی تبریز
روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان: جمعی از هنرمندان خوشنویس نجف آباد در «جشنواره ملی خط نستعلیق تبریز» که با موضوع «اشعار استاد شهریار» و به همت ستاد برگزاری کنگره ملی استاد شهریار برگزار شده بود، حائز رتبه برتر شدند.

درخشش هنرمندان نجف آباد در جشنواره خوشنویسی تبریز

روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان: جمعی از هنرمندان خوشنویس نجف آباد در «جشنواره ملی خط نستعلیق تبریز» که با موضوع «اشعار استاد شهریار» و به همت ستاد برگزاری کنگره ملی استاد شهریار برگزار شده بود، حائز رتبه برتر شدند.

سید حسن لوح موسوی رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نجف آباد گفت: استاد احمد احمدی به عنوان برگزیده و مجتبی شریفی و زهرا وثوقیان نیز به عنوان اثر شایسته تجلیل شناخته شدند.

خوشنویسی

خوشنویسی

درخشش هنرمندان نجف آباد در جشنواره خوشنویسی تبریز