درخشش ووشوکاران نجف آباد در کشور
درخشش ووشوکاران نجف آباد در کشور
ورزش و جوانان نجف آباد: طی رقابت های ووشو قهرمانی دانشجویان کشور که در روزهای اخیر به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد برگزار شد، ووشوکاران نجف آباد موفق به کسب دو مدال نقره شدند.

درخشش ووشوکاران نجف آباد در کشور

ورزش و جوانان نجف آباد: طی رقابت های ووشو قهرمانی دانشجویان کشور که در روزهای اخیر به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد برگزار شد، ووشوکاران نجف آباد موفق به کسب دو مدال نقره شدند.

در این رقابت ها که مربی گری تیم دانشگاه آزاد نجف آباد را محمد جواد کاویان پی بر عهده داشت، برای این تیم امیرحسین علی عسگری در وزن منهای ۸۵ کیلو و علیرضا انصاری در مثبت ۹۰ کیلو به گردن آویز نقره دست پیدا کردند.

درخشش ووشوکاران نجف آباد در کشور

درخشش ووشوکاران نجف آباد در کشور

درخشش ووشوکاران نجف آباد در کشور