درخواست برای پیگیری قصور و تخلف در مشکلات آب نجف آباد
درخواست برای پیگیری قصور و تخلف در مشکلات آب نجف آباد
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در چهار دوره اخیر مجلس شورای اسلامی، 19 خرداد 1403 در نامه ای به مرتضوی استاندار اصفهان و رییس شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، خواستار بررسی دقیق مشکلات شبکه آب شرب نجف آباد در روزهای اخیر و معرفی مقصرین احتمالی به مراجع مربوطه شده است.

درخواست برای پیگیری قصور و تخلف در مشکلات آب نجف آباد

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در چهار دوره اخیر مجلس شورای اسلامی، ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ در نامه ای به مرتضوی استاندار اصفهان و رییس شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، خواستار بررسی دقیق مشکلات شبکه آب شرب نجف آباد در روزهای اخیر و معرفی مقصرین احتمالی به مراجع مربوطه شده است.

در صفحه اول این نامه، آمده: «قطع آب شرب به مدت پنج روز آن هم در یکی از ماه‌های گرم سال، صرفاً با استدلال جابه‌جایی تاسیسات آب و فاضلاب و در مدار قرار گرفتن سامانه دوم خط انتقال آب اصفهان، آن هم بدون اطلاع‌رسانی جامع و کامل، بر خلاف وظایف و تکالیف احصاء شده در قانون مدیریت بحران است.»

در صفحه دوم این مکاتبه نیز قید شده: «آنچه از شواهد، قرائن و سیر وقایع این چند روز و همچنین عدم رضایت و گله‌مندی شدید مردم بر می‌آید، قصور و احتمالاً تخلف برخی از مسئولان را در بر دارد. لذا مقتضی است دستور فرمایید با بررسی دقیق، ضمن معرفی مقصرین احتمالی جهت اعمال مجازات قانونی، آنان را به مراجع ذی‌ربط معرفی و نتیجه را به اطلاع عموم مردم برسانند.»

نامه ابوترابی به استاندار اصفهان در موضوع درخواست برای پیگیری قصور و تخلف در مشکلات آب نجف آباد

نامه ابوترابی به استاندار اصفهان در موضوع درخواست برای پیگیری قصور و تخلف در مشکلات آب نجف آباد

نامه ابوترابی به استاندار اصفهان در موضوع درخواست برای پیگیری قصور و تخلف در مشکلات آب نجف آباد

نامه ابوترابی به استاندار اصفهان در موضوع درخواست برای پیگیری قصور و تخلف در مشکلات آب نجف آباد

درخواست برای پیگیری قصور و تخلف در مشکلات آب نجف آباد