دردسر سمن های حامی حیوانات برای مردم
دردسر سمن های حامی حیوانات برای مردم
موج: سمن هایی که در زمینه حمایت از حیوانات فعال هستند و اقدام به غذا دهی به این حیوانات می کنند منجر به تولید نسل بیشتر این حیوانات و ایجاد مزاحمت بیشتر برای شهروندان می شوند.

دردسر سمن های حامی حیوانات برای مردم

 معاون خدمات شهری شهرداری نجف آباد در مصاحبه ای با خبرگزاری موج با اشاره به زیاد شدن و تکثیر بیش از حد این حیوانات، یکی از دلایل این امر را وجود سمن های حمایت از حیوانات نام برد و گفت: سمن هایی که در زمینه حمایت از حیوانات فعال هستند و اقدام به غذا دهی به این حیوانات می کنند منجر به تولید نسل بیشتر این حیوانات و ایجاد مزاحمت بیشتر برای شهروندان می شوند.

امین ایوبی ، با اشاره به جمع آوری روزانه بین ۷ تا ۱۱ قلاده سگ بلاصاحب از مناطق مختلف شهری در نجف آباد بیان داشت: با یک شرکت در حال قرارداد بستن هستیم که کلاً بحث سگ های ولگرد را از جمع آوری تا نگهداری به آن واگذار کنیم.

ایوبی ادامه داده: در حال حاضر ۵۷۶ قلاده سگ در محل نگهداری سگ های شهرداری جمع آوری و در حال محافظت و نگهداری هستند.در خصوص سگ های بلاصاحب ضعف قانونی داریم و به واقع شهرداری در این میان تکلیف خود را نمی دانند طبق قانون وظیفه جمع آوری و نگهداری سگ ها با شهرداری است لیکن این نگهداری بسیار پر هزینه و وقت گیر است.

نجف آباد نیوز: ساخت پناهگاه سگ های ولگرد در نجف آباد، نزدیک به یک میلیارد تومان هزینه داشته و روزانه نیز هزینه زیادی صرف خوراک، تامین بهداشت، فراهم کردن زیرساخت ها و دارو و درمان این حیوانات موذی می شود. بخش عمده بودجه شهرداری ها، از جیب شهروندان تامین می شود و تعداد بسیار معدودی از مردم موافقند که پول شان به جای عمران شهرشان، صرف سگ های ولگرد شود.

بهترین راه مقابله با یک حیوان موذی، کشتن آن است؛ راه حلی که شرع و عقل نیز با آن موافق هستند.

سگ ولگرد

سگ ولگرد

دردسر سمن های حامی حیوانات برای مردم