درگذشت جانباز نجف آبادی در تهران+تصویر
درگذشت جانباز نجف آبادی در تهران+تصویر
روز جمعه سی ام خرداد 99، مسجد جامع نجف آباد میزبان مراسمی به یاد جانباز تازه درگذشته، مهندس سید مصطفی مرتضوی بود. این جانباز شیمیایی که سال 64 پس از چند سال فعالیت در سپاه، راهی نیروی هوایی این مجموعه شده بود، بعد از بازنشستگی در دفتر آیت الله صدیقی امام جمعه موقت تهران مسئولیت پیدا کرده بود.

درگذشت جانباز نجف آبادی در تهران+تصویر

روز جمعه سی ام خرداد ۹۹، مسجد جامع نجف آباد میزبان مراسمی به یاد جانباز تازه درگذشته، مهندس سید مصطفی مرتضوی بود. این جانباز شیمیایی که سال ۶۴ پس از چند سال فعالیت در سپاه، راهی نیروی هوایی این مجموعه شده بود، بعد از بازنشستگی در دفتر آیت الله صدیقی امام جمعه موقت تهران مسئولیت پیدا کرده بود.

سید مصطفی مرتضوی از اولین روزهای شروع درگیری های کردستان در صحنه حضور داشت و در نیروی هوایی نیز برای مدتی مسئولیت آماد و پشتیبانی را بر عهده گرفته بود. از این جانباز نجف آبادی که سال ها از زندگی اش در تهران می گذرد، به عنوان فعال عرصه فرهنگی نام برده می شود.

مرتضوی که برخی همرزمانش از او با عنوان «سردار گمنام» یاد می کنند، چند روز پیش به دلیل عوارض شیمیایی درگذشت و در تهران به خاک سپرده شد.

جانباز سید مصطفی مرتضوی

جانباز سید مصطفی مرتضوی

درگذشت جانباز نجف آبادی در تهران+تصویر