درگذشت خیر و کارآفرین نجف آبادی
درگذشت خیر و کارآفرین نجف آبادی
پیکر مرحوم محمود حق پرستی، خیر و کارآفرین سرشناس نجف آبادی که مجموعه تولیدی گازسوزان و خیریه امداد سالمندان جزء شاخص ترین یادگارهای او محسوب می شوند، شنبه چهاردهم اسفند1400 در گلزار شهدای نجف آباد تشییع و خاکسپاری شد.

درگذشت خیر و کارآفرین نجف آبادی

پیکر مرحوم محمود حق پرستی، خیر و کارآفرین سرشناس نجف آبادی که مجموعه تولیدی گازسوزان و خیریه امداد سالمندان جزء شاخص ترین یادگارهای او محسوب می شوند، شنبه چهاردهم اسفند۱۴۰۰ در گلزار شهدای نجف آباد تشییع و خاکسپاری شد.

این چهره شناخته شده در نجف آباد و استان اصفهان، روز جمعه بر اثر بیماری و کهولت سن درگذشته بود.

مراسم یادبود مرحوم حق پرستی، در حسینیه اعظم نجف آباد برگزار می شود.

درگذشت محمود حق پرستی خیر و کارآفرین نجف آبادی

درگذشت محمود حق پرستی خیر و کارآفرین نجف آبادی

درگذشت محمود حق پرستی خیر و کارآفرین نجف آبادی

درگذشت محمود حق پرستی خیر و کارآفرین نجف آبادی

درگذشت محمود حق پرستی خیر و کارآفرین نجف آبادی

درگذشت محمود حق پرستی خیر و کارآفرین نجف آبادی

درگذشت محمود حق پرستی خیر و کارآفرین نجف آبادی

درگذشت محمود حق پرستی خیر و کارآفرین نجف آبادی

 

درگذشت خیر و کارآفرین نجف آبادی