درگذشت پدر سرلشکر مصطفی ایزدی
درگذشت پدر سرلشکر مصطفی ایزدی
پدر سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی از چهره های سرشناس شهرستان نجف آباد و کشور که سال ها در جایگاه های ارشد نظامی خدمت کرده، دیشب فوت کرد.

درگذشت پدر سرلشکر مصطفی ایزدی

پدر سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی از چهره های سرشناس شهرستان نجف آباد و کشور که سال ها در جایگاه های ارشد نظامی خدمت کرده، دیشب فوت کرد. مراسم تشییع  پیکر مرحوم حاج عبدالکریم ایزدی که از خوبان دوران محسوب می شد، روز پنجشنبه هشتم اسفند از ساعت ۱۰ صبح از در منزل آن مرحوم، روبه روی حوزه علمیه الحجه در خیابان امام خمینی شروع خواهد شد.

سرلشکر مصطفی ایزدی

سرلشکر مصطفی ایزدی

درگذشت پدر سرلشکر مصطفی ایزدی