درگذشت یک جانباز آزاده در نجف آباد+تصویر
درگذشت یک جانباز آزاده در نجف آباد+تصویر
حاج غلامرضاقربانی، از جانبازان آزاده شهرستان، دیروز در کهریزسنگ فوت کرد و به خاک سپرده شد.

درگذشت یک جانباز آزاده در نجف آباد+تصویر

حاج غلامرضاقربانی، از جانبازان آزاده شهرستان، دیروز در کهریزسنگ فوت کرد و به خاک سپرده شد.

در این میان موضوع اطلاق عنوان شهید به این رزمنده مورد توجه قرار گرفته است. طبق قوانین موجود، تنها جانبازان بالاتر از هفتاد درصد، بعد از فوت به هر دلیل (غیر از خودکشی) شهید محسوب می شوند و برای تایید شهادت دیگر جانبازان باید مراحل اداری چندین ماهه طی شود.

طی این مراحل، پرونده ای برای جانباز فوت شده تشکیل و مدارک ارائه شده برای تایید شهادت در بازه زمانی حداقل پنج ماهه بررسی خواهد شد.

آزاده جانباز غلامرضا قربانی

آزاده جانباز غلامرضا قربانی

درگذشت یک جانباز آزاده در نجف آباد+تصویر