دستور دادستان نجف آباد برای رضایت نامه های مدارس
دستور دادستان نجف آباد برای رضایت نامه های مدارس
کانال تلگرامی نجف آباد، شهر علم، ایمان و ایثار: به دنبال انتقادهای مطرح شده در خصوص اخذ رضایت نامه از والدین دانش آموزان در سال تحصیلی جدید، علی زارع دادستان نجف آباد طی نامه ای خواستار حذف این رویه شده است.

دستور دادستان نجف آباد برای رضایت نامه های مدارس

کانال تلگرامی نجف آباد، شهر علم، ایمان و ایثار: به دنبال انتقادهای مطرح شده در خصوص اخذ رضایت نامه از والدین دانش آموزان در سال تحصیلی جدید، علی زارع دادستان نجف آباد طی نامه ای خواستار حذف این رویه شده است.

متن نامه علی زارع  که خطاب به رییس آموزش و پرورش شهرستان تنظیم شده، به شرح زیر است:

با سلام و احترام و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک آغاز سال تحصیلی جدید؛با توجه به بررسی های بعمل آمده مشاهده گردیده برخی از مدارس اقدام به اخذ رضایت نامه اجباری از والدین جهت ثبت نام دانش آموزان نموده و حضور دانش آموزان را منوط به این امر نموده اند و مسئولیت بروز هرگونه بیماری در اثر حضور دانش آموزان در مدرسه را نیز از خود سلب نمودند که فاقد وجاهت قانونی و عقلی می باشد و موجب بروز اضطراب و نگرانی والدین و دانش آموزان گردیده؛لذا مقتضی است در اسرع وقت به کلیه مدارس ابلاغ گردد فورا نسبت به حذف این رویه اقدام و مدارسی که اقدام به اخذ رضایت نامه نموده اند نیز نسبت به امحای اوراق نمایند.لازم است نتیجه اقدامات را به اینجانب گزارش نمائید.

نامه دادستان نجف آباد در مورد رضایت نامه مدارس

نامه دادستان نجف آباد در مورد رضایت نامه مدارس

دستور دادستان نجف آباد برای رضایت نامه های مدارس