دستگاه قضا در همه پرونده های مفاسد اقتصادی انقلابی اقدام کند
دستگاه قضا در همه پرونده های مفاسد اقتصادی انقلابی اقدام کند

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاه قضا بدون ترس از فشار و هجمه آفرینی ها به اقدام انقلابی پرداخته و همانند محمدرضا رحیمی برای آقازاده معروف هم حکم قانونی تعیین کند. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخورد قاطع دستگاه قضا […]

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاه قضا بدون ترس از فشار و هجمه آفرینی ها به اقدام انقلابی پرداخته و همانند محمدرضا رحیمی برای آقازاده معروف هم حکم قانونی تعیین کند.

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخورد قاطع دستگاه قضا در صدور حکم محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور سابق گفت: قوه قضائیه تا به امروز درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی مثبت عمل کرده و توانسته اعتماد ملت را به خود جلب کند.

وی افزود: رسیدگی پرونده های دانه درشت حیثیت قوه قضائیه محسوب می شود از این رو انتظار داریم که بدون اغماض و چشم پوشی به تمام این پرونده ها رسیدگی و بدون فوت وقت حکم قانونی آنها را صادر کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: ضمن تقدیر از قوه قضائیه در صدور حکم پرونده محمدرضا رحیمی انتظار داریم در صدور حکم پرونده آقازاده معروف هم اقدام انقلابی داشته باشند.

ابوترابی همچنین با اشاره به پرونده مهدی هاشمی، افزود: این پرونده در شرایط فعلی آزمون مهم و بزرگی برای دستگاه قضا به شمار می رود و رسیدگی به آن می تواند موجب جلب اعتماد بیشتر ملت به قوه قضائیه شود.

نماینده مردم نجف آباد گفت: اطلاعاتی وجود دارد که نشان می دهد درباره این پرونده قوه قضائیه، قاضی پرونده، رئیس دستگاه قضا و حتی خانواده قاضی پرونده تحت فشار هستند.

ابوترابی ادامه داد: دستگاه قضا بدون ترس و واهمه از این فشارها و هجمه آفرینی ها به اقدام انقلابی پرداخته و همانطور که برای محمدرضا رحیمی مجازات قانونی تعیین کرد برای آقازاده معروف هم مجازات تعیین کند.