دستگیری باند مسلحانه سرقت احشام در نجف آباد
دستگیری باند مسلحانه سرقت احشام در نجف آباد
دادگستری اصفهان: دادستان نجف آباد گفت: باند سرقت احشام که به صورت مسلحانه در بیشتر نقاط کشور اقدام به سرقت می‌ کردند، طی عملیات تعقیب و گریز در نجف آباد دستگیر و با تشکیل پرونده جهت رسیدگی قضائی به دادسرای عمومی و انقلاب نجف آباد تحویل داده شدند.

دستگیری باند مسلحانه سرقت احشام در نجف آباد

دادگستری اصفهان: دادستان نجف آباد گفت: باند سرقت احشام که به صورت مسلحانه در بیشتر نقاط کشور اقدام به سرقت می‌ کردند، طی عملیات تعقیب و گریز در نجف آباد دستگیر و با تشکیل پرونده جهت رسیدگی قضائی به دادسرای عمومی و انقلاب نجف آباد تحویل داده شدند.

محمد رضا توکلی افزود: اصفهان، زنجان و چهارمحال و بختیاری از جمله استان هایی است که این افراد در آن ها دست به سرقت زده بودند. در حال حاضر نیز پرونده‌های متعددی از اعضای این باند سرقت مسلحانه با صدور قرار عدم صلاحیت از حوزه‌های قضائی سراسر کشور به این دادسرا ارسال شده تا جرم آن ها به صورت کامل در دادستانی نجف آباد مورد رسیدگی قرار گیرد.

 سرقت احشام

توکلی دادستان نجف آباد

نجف آباد نیوز