دستگیری سارق سیم و کابل برق در نجف آباد
دستگیری سارق سیم و کابل برق در نجف آباد
موج: رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهرستان های قهدریجان و نجف آباد، بررسی موضوع برای شناسایی و دستگیری عامل این سرقت ها به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

دستگیری سارق سیم و کابل برق در نجف آباد

موج: رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهرستان های قهدریجان و نجف آباد، بررسی موضوع برای شناسایی و دستگیری عامل این سرقت ها به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ حسین تُرکیان ادامه داد: کارآگاهان پس از بررسی دقیق محل های وقوع سرقت و انجام تحقیقات تخصصی و میدانی در نهایت هویت عامل اصلی این سرقت ها را شناسایی و با همکاری کارآگاهان پلیس در فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد سارق را دستگیر کردند.

 خاطر نشان کرد: متهم در تحقیقات تکمیلی پلیس به ۵۹ فقره سرقت کابل برق در شهرستان های قهدریجان و نجف آباد اعتراف که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل شد.

طرح دستگیری سارقان

طرح دستگیری سارقان

دستگیری سارق سیم و کابل برق در نجف آباد