دستگیری سارق مسلح در نجف آباد+ تصویر محل دستگیری
دستگیری سارق مسلح در نجف آباد+ تصویر محل دستگیری
دیروز چهارشنبه 27 آذر ماه 98، یکی از خیابان های اصلی مرکز نجف آباد شاهد حضور نیروهای انتظامی به منظور دستگیری یک مجرم بود. انعکاس این حضور باعث بروز برخی شایعات در مورد ماهیت این عملیات انتظامی شده ولی منابع موثق اعلام کرده اند که موضوع مربوط به دستگیری سارق مسلحی بوده که در یکی از شهرهای اطراف اقدام به سرقت کرده و بعد از فرار، در نجف آباد مخفی شده بود.

دستگیری سارق مسلح در نجف آباد

عصر دیروز چهارشنبه ۲۷ آذر ماه ۹۸، یکی از خیابان های اصلی مرکز نجف آباد شاهد حضور نیروهای انتظامی به منظور دستگیری یک مجرم بود. انعکاس این حضور باعث بروز برخی شایعات در مورد ماهیت این عملیات انتظامی شده است. برخی منابع  اعلام کرده اند که موضوع مربوط به دستگیری سارق مسلحی بوده که در یکی از شهرهای اطراف اقدام به سرقت کرده و بعد از فرار، در نجف آباد مخفی شده بود.

در صورت انتشار اخبار تکمیلی و رسمی در این خصوص، اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

تصویر زیر را پایگاه خبری «نجف آباد نگار» از این عملیات پلیسی منتشر کرده است. تصویر نشان می دهد، محل این دستگیری در حوالی تقاطع خیابان های قدس و ۱۵ خرداد جنوبی بوده است.

عملیات نیروی انتظامی

عملیات نیروی انتظامی