دستگیری شکارچیان غیر مجاز در قمیشلو
دستگیری شکارچیان غیر مجاز در قمیشلو

سایت فکر سبز: با همیاری محیط بان های قمیشلو و دوستداران طبیعت نجف آباد، شکارچی ها قبل از ارتکاب جرم دستگیر شدند. بعداز ظهر ۴ فروردین ماه سال ۹۳ تعدادی از اعضای جمعیت دوستداران طبیعت نجف آباد در حال گشت زنی در منطقه حفاظت شده ی قمیشلو به دو ماشین (پراید و سمند) مشکوک شدند. […]

سایت فکر سبز: با همیاری محیط بان های قمیشلو و دوستداران طبیعت نجف آباد، شکارچی ها قبل از ارتکاب جرم دستگیر شدند.

بعداز ظهر ۴ فروردین ماه سال ۹۳ تعدادی از اعضای جمعیت دوستداران طبیعت نجف آباد در حال گشت زنی در منطقه حفاظت شده ی قمیشلو به دو ماشین (پراید و سمند) مشکوک شدند. پس از ردگیری آن ها متوجه ۶ نفر شکارچی شدند که یک قبضه اسلحه ۱ لول ساچمه زنی ته پر همراه داشتند. طی هماهنگی با رییس منطقه حفاظت شده ی قمیشلو محیط بان ها در محل حاضر شدند و قبل از این که خسارتی به محیط زیست منطقه وارد شود، آن ها را دستگیر کردند و اسلحه و مجوز آن ها توقیف شد. البته باید متذکر شویم که صاحب مجوز همراه آن ها نبود.