دستگیری  عامل شهادت مامور انتظامی نجف آباد پس از ۱۱ سال
دستگیری  عامل شهادت مامور انتظامی نجف آباد پس از ۱۱ سال

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از تحقیقات گسترده موفق شدند محل زندگی سرکرده سارقان مسلح بانک نجف آباد و عامل شهادت مامور انتظامی را شناسایی و وی را دستگیر کنند. دستگیری سرکرده سارقان مسلح بانک نجف آباد و عامل شهادت مامور انتظامی پس از ۱۱ سال‎ سردار آقاخانی،فرمانده انتظامی استان اصفهان […]

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از تحقیقات گسترده موفق شدند محل زندگی سرکرده سارقان مسلح بانک نجف آباد و عامل شهادت مامور انتظامی را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

دستگیری سرکرده سارقان مسلح بانک نجف آباد و عامل شهادت مامور انتظامی پس از ۱۱ سال‎
سردار آقاخانی،فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از تحقیقات گسترده موفق شدند محل زندگی سرکرده سارقان مسلح بانک نجف آباد و عامل شهادت مامور انتظامی را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

سردار آقاخانی افزود: متهم در این سالها با اسامی و عنوانهای جعلی متواری بود که ماموران نیروی انتظامی با اخذ نیابت قضایی در عملیاتی غافلگیرانه وی را در انبار علوفه در استان قم دستگیر کردند.

وی گفت: متهم در سال ۸۳ با همدستی دو نفر دیگر اقدام به سرقت مسلحانه بانک کشاورزی در شهرستان نجف اباد کرده بود و در هنگام فرار نیزیکی از ماموران نیروی انتظامی را به شهادت رسانده بود.

سردار آقاخانی گفت: پرونده این متهم برای رسیدگی تحویل مراجع قضایی شد.