دستگیری مالک جایگاه و کارمند اداره گاز نجف آباد
دستگیری مالک جایگاه و کارمند اداره گاز نجف آباد
کانال تلگرامی «نجف آباد، شهر علم ایمان و ایثار»: صاحب یکی از جایگاه های گاز نجف آباد و یکی از کارمندان اداره گاز نجف آباد به اتهام سوء استفاده میلیاردی از بیت‌المال با دستور دادستان دستگیر شدند.

دستگیری مالک جایگاه و کارمند اداره گاز نجف آباد

کانال تلگرامی «نجف آباد، شهر علم ایمان و ایثار»: صاحب یکی از جایگاه های گاز نجف آباد و یکی از کارمندان اداره گاز نجف آباد به اتهام سوء استفاده میلیاردی از بیت‌المال با دستور دادستان دستگیر شدند.

این دو نفر با تبانی یکدیگر، اقدام به دستکاری تجهیزات جایگاه و پایین نشان دادن کارکرد جایگاه می کرده اند و در حال حاضر با اتهام سوء استفاده میلیاردی از بیت المال در بازداشت به سر می برند.

گفته شده دستگیری این جایگاه دار، ظهر  یکشنبه بیست و نهم تیر۹۹ انجام شده است.

دستگیری

دستگیری

دستگیری مالک جایگاه و کارمند اداره گاز نجف آباد