دستگیری ۲قمه کش در یزدانشهر
دستگیری ۲قمه کش در یزدانشهر
«کانال تلگرامی نجف آباد، شهر علم، ایمان و ایثار»: دو نفری که حوالی ساعت 9شب یکشنبه 2آذر99، با قمه وارد یک مرکز بازی های رایانه ای در یزدانشهر شده و اقدام به تخریب کامپیوترها و شیشه مغازه ها کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

دستگیری ۲قمه کش در یزدانشهر

«کانال تلگرامی نجف آباد، شهر علم، ایمان و ایثار»: دو نفری که حوالی ساعت ۹شب یکشنبه ۲آذر۹۹، با قمه وارد یک مرکز بازی های رایانه ای در یزدانشهر شده و اقدام به تخریب کامپیوترها و شیشه مغازه ها کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

این افراد که بعد از ارتکاب جرم، با خودروی زانتیا فرار کرده بودند، با دستور قضایی و به سرعت شناسایی و دستگیر شده و برای تکمیل پرونده تحویل مراجع قضایی شده اند.

دستگیری

دستگیری

دستگیری ۲قمه کش در یزدانشهر