دستگیری ۸ سارق در منطقه مهردشت
دستگیری ۸ سارق در منطقه مهردشت
پلیس نجف آباد: فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی به‌ منظور پاکسازی نقاط آلوده و جرم‌خیز در قالب طرح امنیت محله‌محور در شش محله از محلات حوزه استحفاظی کلانتری های ۱۵ دهق و ۱۶ علویجه بخش مهردشت به اجرا در آمد که با اشراف اطلاعاتی مأمورین موفق به دستگیری ۸ سارق و کشف ۴ فقره انواع سرقت و دستگیری ۵ خرده فروش مواد مخدر شدند.

دستگیری ۸ سارق در منطقه مهردشت

پلیس نجف آباد: فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی به‌ منظور پاکسازی نقاط آلوده و جرم‌خیز در قالب طرح امنیت محله‌محور در شش محله از محلات حوزه استحفاظی کلانتری های ۱۵ دهق و ۱۶ علویجه بخش مهردشت به اجرا در آمد که با اشراف اطلاعاتی مأمورین موفق به دستگیری ۸ سارق و کشف ۴ فقره انواع سرقت و دستگیری ۵ خرده فروش مواد مخدر شدند.

سرهنگ میثم گوهری آرانی افزود: جمع آوری تعداد ۱۳ معتاد تکرار جرم و تحویل به مراکز ترک اعتیاد از دستاوردهای دیگر این طرح ها بوده که با هدف برقراری امنیت مطلوب در سطح محلات و با درخواست و همکاری مردم محله ها از پلیس به صورت مستمر در طول سال اجرا می‌شود.

نیروی انتظامی

نیروی انتظامی

دستگیری ۸ سارق در منطقه مهردشت