دشت نجف آباد، سالیانه ۱۲سانتیمتر فرونشست دارد+تصویر
دشت نجف آباد، سالیانه ۱۲سانتیمتر فرونشست دارد+تصویر
در حالی که طبق استانداردهای جهانی، فرونشست یک سانتیمتر در سال به عنوان شرایط بحرانی در نظر گرفته شده، دشت نجف آباد سالیانه دوازده سانتیمتر فرونشست دارد.

دشت نجف آباد، سالیانه ۱۲سانتیمتر فرونشست دارد+تصویر

خبرگزاری ایمنا، با انتشار یک اینفوگرافیک، به بررسی آخرین وضعیت فرونشست در نقاط مختلف اصفهان پرداخته است. بر همین اساس و در حالی که طبق استانداردهای جهانی، فرونشست یک سانتیمتر در سال به عنوان شرایط بحرانی در نظر گرفته شده، دشت نجف آباد سالیانه دوازده سانتیمتر فرونشست دارد.

بررسی ۳۵ محدوده مطالعاتی (دشت) به لحاظ سطح آب زیرزمینی و فرونشست در استان اصفهان حاکی است که از این تعداد هشت محدوده آزاد، ۱۷ محدوده ممنوعه و ۱۰ محدوده ممنوعه بحرانی بوده و آثار فرونشست زمین در این ۲۷ دشت ممنوعه مشاهده شده است.

بر اساس نتایج مطالعات اخیر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، دشت اصفهان به ویژه مناطقی که از زاینده‌رود تغذیه می‌کرده است، نواحی شمال شهر اصفهان و منطقه رهنان، فرودگاه شهید بهشتی، کوهپایه و همچنین شهرهای دامنه، اردستان، کاشان، ورزنه، برخوار، خوراسگان، شهرضا، سجزی و دشت مهیار بسیار متأثر از پدیده فرونشست هستند.

بر پایه این مطالعات ۱۰ محدوده ممنوعه بحرانی دشت‌های مهیار شمالی، مهیار جنوبی، کاشان، گلپایگان، اصفهان- برخوار، اردستان، خالدآباد، دامنه، مورچه خورت و نجف‌آباد را شامل می‌شود که همگی درگیر فرونشست زمین هستند.

فرونشست زمین در اصفهان

فرونشست زمین در اصفهان

دشت نجف آباد، سالیانه ۱۲سانتیمتر فرونشست دارد+تصویر