دعوت وزنه بردار نجف آباد به تیم ملی
دعوت وزنه بردار نجف آباد به تیم ملی
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد: سعید علی حسینی سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری، اسامی 20 وزنه‌بردار را برای حضور در اردوی 20 روزه بابلسر اعلام کرد که نام مسعود چترایی از نجف آباد به همراه سهراب مرادی، رسول معتمدی و علیرضا معینی سه وزنه بردار اصفهانی دیگر در این فهرست دیده می شود.

دعوت وزنه بردار نجف آباد به تیم ملی

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد: سعید علی حسینی سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری، اسامی ۲۰ وزنه‌بردار را برای حضور در اردوی ۲۰ روزه بابلسر اعلام کرد که نام مسعود چترایی از نجف آباد به همراه سهراب مرادی، رسول معتمدی و علیرضا معینی سه وزنه بردار اصفهانی دیگر در این فهرست دیده می شود.

این اردو که از چهارم شهریور ۱۴۰۱ در مجتمع آموزشی، فرهنگی، ورزشی بانک رفاه در تهران شروع شده، جهت آمادگی مسابقات آسیایی بحرین و مسابقات قهرمان جهان در کلمبیا تشکیل شده است.

وزنه برداری

مسعود چترایی

مسعود چترایی

مسعود چترایی

قهرمان آسیا

مسعود چترایی

دعوت وزنه بردار نجف آباد به تیم ملی