دعوت کماندار نجف آبادی به اردوی تیم ملی بزرگسالان
دعوت کماندار نجف آبادی به اردوی تیم ملی بزرگسالان
وزارت ورزش و جوانان: اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان بزرگسالان بانوان و آقایان در دو رشته ریکرو و کامپوند در سایت تخصصی تیراندازی با کمان تهران برگزار می شود که طبق اعلام فدراسیون امین پیرعلی از شهرستان نجف آباد نیز به این اردو دعوت شده است.

دعوت کماندار نجف آبادی به اردوی تیم ملی بزرگسالان

وزارت ورزش و جوانان: اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان بزرگسالان بانوان و آقایان در دو رشته ریکرو و کامپوند در سایت تخصصی تیراندازی با کمان تهران برگزار می شود که طبق اعلام فدراسیون امین پیرعلی از شهرستان نجف آباد نیز به این اردو دعوت شده است.

اردوی تیم ملی بزرگسالان بانوان و آقایان رشته ریکرو از ۲ لغایت ۱۵ شهریور و رشته کامپوند از ۹ لغایت ۱۷ شهریور ۹۸ برگزار می شود.

در این اردو شش ورزشکار از تهران، چهار نفر از البرز و همین تعداد از آذربایجان شرقی، دو نفر از کرمان، دو نفر از خراسان رضوی، دو زنجانی و تک ورزشکارانی از استان های خراسان شمالی، قم، لرستان و یزد به همراه امیر پیر علی از نجف آباد حضور دارند.

تیراندازی با کمان

امیر پیرعلی

نجف آباد نیوز