دفن ۲۷هزار نفر در گلزار شهدای نجف آباد
دفن ۲۷هزار نفر در گلزار شهدای نجف آباد
شهرداری: مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری نجف آباد گفت: اولین کسی که در گلزار شهدای نجف آباد به خاک سپرده شده، جوانی بوده به نام خانوادگی «ابراهیمی» که در سال 1355 بر اثر سقوط از کوه فوت می کند و از آن زمان تاکنون بیش از 27هزار نفر در این مجموعه تدفین شده اند.

دفن ۲۷هزار نفر در گلزار شهدای نجف آباد

شهرداری: مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری نجف آباد گفت: اولین کسی که در گلزار شهدای نجف آباد به خاک سپرده شده، جوانی بوده به نام خانوادگی «ابراهیمی» که در سال ۱۳۵۵ بر اثر سقوط از کوه فوت می کند و از آن زمان تاکنون بیش از ۲۷هزار نفر در این مجموعه تدفین شده اند.

ابراهیم زارعان ادامه داد: در ابتدا قرار بود این مجموعه با نام «ابراهیمیه» فعالیت کند ولی بعد از پیروزی انقلاب و شروع دفاع مقدس که با شهادت تعداد قابل توجهی از رزمندگان این شهر همراه بود، آرامستان به نام «گلزار شهدا» معروف شد.

زارعان افزود: به دنبال تکمیل ظرفیت آرامستان قدیم، س ال۸۹ زمینی ۱۰هکتاری در نزدیکی آن به عنوان آرامستان جدید افتتاح شد که در حال حاضر از ۶۴۰۰ حفره قبر ایجاد شده در آن، بیش از ۲۲۰۰ حفره میزبان پیکر فوت شدگان سال های اخیر شده است.

وی خاطر نشان کرد: آرامستان قدیم و جدید یزدانشهر، آرامستان صالح آباد و امیر آباد به نوعی زیر مجموعه سازمان آرامستان های شهرداری نجف آباد قرار می گیرند که درسالهای گذشته به صورت هئیت امنایی اداره می شدند و با توجه به تصویب سازمان آرامستانها توسط وزارت کشور همگی تحت  نظارت شهرداری و آرامستان قرار خواهند گرفت.

زارعان مشکل اساسی در آرامستان صالح آباد و امیرآباد را ناشی از دفن متوفیان در ملک شخصی عنوان کرد و افزود در حال برنامه ریزی جهت آرامستان مرکزی و مدیریت واحد مجموعه در سازمان آرامستان‌های شهرداری نجف آباد هستیم.

اولین دفن در قبرستان جدید نجف آباد

ابراهیم زارعان مدیر آرامستان های شهرداری نجف آباد

ابراهیم زارعان مدیر آرامستان های شهرداری نجف آباد

دفن ۲۷هزار نفر در گلزار شهدای نجف آباد