دلتنگی های فرزند شهید مدافع حرم + تصاویر
دلتنگی های فرزند شهید مدافع حرم + تصاویر
«علی اکبر» امسال رفته کلاس اول و تازه نوشتن «بابا» را یاد گرفته. باید «جشن بابا» می گرفت و تصویرش را منتشر می کرد ولی او آخرین دانش آموز کلاس بود که این کار را کرد.

دلتنگی های فرزند شهید مدافع حرم + تصاویر

«علی اکبر» امسال رفته کلاس اول و تازه نوشتن «بابا» را یاد گرفته. باید «جشن بابا» می گرفت و تصویرش را منتشر می کرد ولی او آخرین دانش آموز کلاس بود که این کار را کرد.

پاسدار شهید مدافع حرم علیرضا نوری در آخرین روز سال ۹۳ و چند ساعت مانده به سال تحویل در سوریه به شهادت رسید. آن مقطع، اوج درگیری ها بود و لشکر۸ نجف اشرف در کمتر از دو ماه، شش شهید تقدیم امنیت کشور کرد.

علیرضا نوری چهارمین شهید مدافع حرم لشکر۸ محسوب می شود؛ لشکری که تاکنون ۱۱ شهید مدافع حرم داشته است.

 

علیرضا نوری

شهید علیرضا نوری

شهید علیرضا نوری

شهید علیرضا نوری

نجف آباد نیوز

اینستاگرام