دلیل مشکلات کشور، نگاه به غرب است
دلیل مشکلات کشور، نگاه به غرب است
خانه ملت: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: پیشرفت های دفاعی و نظامی کشورمان حاصل تلاش های جریان انقلابی بوده و اگر دولتمردان هم در این ۷ سال اخیر وقت خود را صرف فعالسازی توانمندی های داخل کشور می کردند وضعیت اقتصادی مطلوب می شد.

دلیل مشکلات کشور، نگاه به غرب است

خانه ملت: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: پیشرفت های دفاعی و نظامی کشورمان حاصل تلاش های جریان انقلابی بوده و اگر دولتمردان هم در این ۷ سال اخیر وقت خود را صرف فعالسازی توانمندی های داخل کشور می کردند وضعیت اقتصادی مطلوب می شد.

ابوالفضل ابوترابی با انتقاد از سیاست خارجی دولت، گفت: متاسفانه دولتمردان در ۷ سال اخیر به دنبال رابطه با غرب و آمریکا بودند و حتی می گفتند که راه حل مشکلات اقتصادی کشور کوتاه آمدن در مقابل این کشورهاست.
نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی افزود: همگان مشاهده کردند که در سال های اخیر دولتمردان همه وقت خود را صرف برجام کردند و هیچگونه منفعتی هم برای کشورمان به وجود نیاوردند و حتی این موضوع دلیلی شده تا دشمنان وقیح تر شوند.
این نماینده مردم در مجلس به تفکری که باعث شده تا کشورمان به دستاوردهای گوناگونی دست پیدا کند، اشاره و تاکید کرد: از ابتدای انقلاب تا به الان ۲ تفکر انقلابی و لیبرال در کشورمان وجود داشته که پیشرفت های موشکی، هسته ای، دفاعی و دارویی کشورمان محصول تفکرات انقلابی هستند.
ابوترابی اظهار کرد: زمانی که آقای روحانی دولت را تحویل گرفتند دلار ۳ هزار تومان بود، اما در حال حاضر دلار بیش از ۲۶ هزار تومان و گرانی سرسام آور در مملکت بیداد می کند و دلیل همه این مشکلات هم نگاه به غرب بوده پس باید به این جریانات گوشزد کرد که به دنبال مغلطه کاری نباشید.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

دلیل مشکلات کشور، نگاه به غرب است