دورهمی خطرناک بخشی از کادر درمان+تصاویر
دورهمی خطرناک بخشی از کادر درمان+تصاویر
طی روزهای اخیر حدود ۵۰نفر از افراد شاغل در مراکز درمانی و بیمارستانی، با جمع شدن در باغی اقدام به برگزاری جشن و پخش آن از اینستاگرام کرده اند.

دورهمی خطرناک بخشی از کادر درمان+تصاویر

طی روزهای اخیر حدود ۵۰نفر از افراد شاغل در مراکز درمانی و بیمارستانی، با جمع شدن در باغی اقدام به برگزاری جشن و پخش آن از اینستاگرام کرده اند.

تصاویر منتشر شده از این جشن که در آن تعدادی خانم، مرد و حتی کودک حضور دارند، نشان می دهد که بیشتر شیوه نامه های بهداشتی در این جشن و دورهمی رعایت نشده است.

این در حالی است که صدا و سیما مدت ها است از لزوم تعطیلی دورهمی های خانوادگی و به ویژه مراسم شب یلدا سخن می گوید.

در شرایطی که مدرسه و مسجد و کاسبی تعطیل یا محدوده شده و رسانه ها مردم را خفه کرده اند از بس درباره کرونا و شیوه نامه ها گفته اند، مسئولان مربوطه وظیفه دارند با این خطاها برخوردی قاطع داشته باشند.

البته حساب کادر درمان فداکار و زحمتکشی که ماه ها است جان شان را کف دست گرفته و در خط مقدم مقابله با کرونا حضور دارند، با عده ای که این اشتباه را انجام داده اند، جداست و همه قدردان مدافعان سلامت هستند.

دورهمی کادر درمان نجف آباد

دورهمی کادر درمان نجف آباد

دورهمی کادر درمان نجف آباد

دورهمی کادر درمان نجف آباد

اوایل مهر ماه امسال نیز پزشکان تازه فارغ التحصیل شده یکی از دانشگاه های استان اصفهان، جشن فارغ التحصیلی شان را بدون رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار کرده بودند.

جشن فارغ التحصیلی در دانشگاه آزاد نجف آباد

جشن فارغ التحصیلی پزشکان فارغ التحصیل

دورهمی خطرناک بخشی از کادر درمان+تصاویر