کارگاه رایگان دانشگاه شهید بهشتی برای درمان سنتی کرونا+تصویر
کارگاه رایگان دانشگاه شهید بهشتی برای درمان سنتی کرونا+تصویر
دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی تهران، یک کارگاه آموزشی رایگان با عنوان «گذر از کرونا به کمک تدابیر طب سنتی» برگزار کرده است.

دوره رایگان دانشگاه شهید بهشتی برای درمان سنتی کرونا+تصویر

دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی تهران، یک کارگاه آموزشی رایگان با عنوان «گذر از کرونا به کمک تدابیر طب سنتی» برگزار کرده است.

در این کارگاه ها که محور آن آموزش راهکارهای تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری و گذر از کرونا خواهد بود، علاقه مندان با ثبت نام در پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه شهید بهشتی، به صورت بر خط و رایگان، از آموزش های ارائه شده استفاده خواهند کرد.

در اطلاعیه صادر شده، مهلت ثبت نام تا روز جمعه اعلام شده ولی در روز شنبه نیز راهکار ثبت نام هنوز فعال است.

نشانی ثبت نام:

http://traditional.sbmu.ac.ir/index.jsp?siteid=251&pageid=67591

دوره آموزشی رایگان طب ایرانی دانشگاه شهید بهشتی تهران

دوره آموزشی رایگان طب ایرانی دانشگاه شهید بهشتی تهران

دوره رایگان دانشگاه شهید بهشتی برای درمان سنتی کرونا+تصویر