دولت برای حل مشکل معلمان لایحه بدهد
دولت برای حل مشکل معلمان لایحه بدهد
فارس: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس در روز یکشنبه 30 مهر 1402 گفت: این جلسه به ریاست آقای قالیباف و با حضور رضا مرادصحرایی وزیر آموزش و پرورش،‌میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی و منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

دولت برای حل مشکل معلمان لایحه بدهد

فارس: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس در روز یکشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۲ گفت: این جلسه به ریاست آقای قالیباف و با حضور رضا مرادصحرایی وزیر آموزش و پرورش،‌میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی و منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

ابوالفضل ابوترابی افزود: در جلسه غیرعلنی مجلس موضوع جذب معلم و رفع مشکلات در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان دولت  نیز توضیحات خود را ارائه کردند. در جلسه امروز نیز مسئولان وعده دادند هر چه زودتر مشکل حق التدریس معلمان بازنشسته و خرید خدمات را حل کنند همچنین رئیس مجلس شورای از کمیسیون آموزش خواستند به طور ویژه پیگیر موضوع تامین معلم باشد.

ابوترابی خاطرنشان کرد: در این جلسه رئیس مجلس بر این نکته تأکید کرد که اگر دولت در جذب معلم مشکل قانون‌گذاری دارد لایحه دوفوریتی بدهد تا ما در اسرع وقت در مجلس آن را بررسی و تصویب و موانع قانونی را برطرف کنیم.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی

دولت برای حل مشکل معلمان لایحه بدهد