دولت خسته و بعضاً نفوذی درجه یک
دولت خسته و بعضاً نفوذی درجه یک
فارس: نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی گفت: ما فقط مشکل سوءمدیریت از سوی دولت خسته و بعضاً نفوذی درجه یک داریم که در حال اداره کردن کشور است.

دولت خسته و بعضاً نفوذی درجه یک

فارس: نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی گفت: ما فقط مشکل سوءمدیریت از سوی دولت خسته و بعضاً نفوذی درجه یک داریم که در حال اداره کردن کشور است.

ابوالفضل ابوترابی با اشاره به مشکلات اقتصادی جامعه اظهار داشت: نقدینگی، وجود نیروی انسانی کار و منابع سرشار هر سه در کشور فراهم است و چیزی که در این میان حلقه مفقوده است، مدیریت درست است.

نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در حال حاضر یک مدیری نداریم که منابع طبیعی سرشار و نقدینگی فراوان و نیروی انسانی کار متخصص خوب را با هم هماهنگ کند، افزود: در مجلس دهم قانون استفاده از ظرفیت‌های خرد نقدی مردم را در پروژه‌های بزرگ قانون کردیم و ویژگی‌های بسیار خوبی برای سرمایه‌گذارهای خرد در بورس برای ایجاد کارخانه‌های بزرگ پتروشیمی و پالایشگاهی فراهم کردیم.

وی با انتقاد از این‌که دولت یکسال است که هیچ اقدامی در این راستا انجام نداده است، بیان کرد: دولت روحانی مردم را از سال اول تحت عنوان برجام سرکار گذاشت و هیچ دستاوردی نداشت و حتی یک مسکن تولید نکرد. افتضاح در حذف کارت سوخت در این دولت انجام شد و دوباره برقراری آن برای کشور هزینه مادی و معنوی و حیثیتی دربر داشت.

ابوترابی از سیاست‌های غلط دولت و دست همیشه درازش به سوی غرب گفت و ادامه داد: خودکفایی در مسأله بنزین در این دولت نبود، اصل خودکفایی بنزین که با تولید در پالایشگاه ستاره خلیج فارس بود، همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند، ۸۵ درصد در دولت قبل بود فقط در این دولت در مدت ۴ سال ۱۵ درصد پالایشگاه را ساختند و امروز خودکفا شدیم.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

دولت خسته و بعضاً نفوذی درجه یک