دومینوی تسخیر سفارتخانه‌های اسرائیل و آمریکا در کشورهای اسلامی
دومینوی تسخیر سفارتخانه‌های اسرائیل و آمریکا در کشورهای اسلامی
خانه ملت: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: قطعا در آینده نزدیک شاهد دومینوی تسخیر سفارتخانه‌های رژیم اشغالگر قدس و آمریکا در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اسلامی خواهیم بود.

دومینوی تسخیر سفارتخانه‌های اسرائیل و آمریکا در کشورهای اسلامی

خانه ملت: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: قطعا در آینده نزدیک شاهد دومینوی تسخیر سفارتخانه‌های رژیم اشغالگر قدس و آمریکا در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اسلامی خواهیم بود.

ابولفضل ابوترابی ضمن محکوم کردن جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی در حمله به بیمارستان المعمدانی در غزه، گفت: این جنایت به نوعی سلاخی و ذبح انسان به مناسبت ورود بایدن به فلسطین اشغالی بود چرا که با ورود خود پای روی انسان‌های بی‌گناه گذاشت و رژیم صهیونیستی به عنوان خوش آمدگویی به وی هزاران انسان بی‌گناه را قربانی کرد.

ابوترابی ادامه داد: این سفاکی رژیم جعلی صهیونیستی قطعا در تاریخ ثبت خواهد شد و زمان نابودی آنها را نزدیک‌تر می‌کند، این جنایات اذهان جهانیان را بیدار کرده و آزادی فلسطین را در دنیا به یک مطالبه مردمی جهانی تبدیل خواهد کرد.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

دومینوی تسخیر سفارتخانه‌های اسرائیل و آمریکا در کشورهای اسلامی