دومین بازسازی غدیر در نجف آباد+گزارش تصویری
دومین بازسازی غدیر در نجف آباد+گزارش تصویری

به دنبال بازسازی واقعه غدیر در نجف آباد در حدود ۳ سال پیش، دیروز نیز نجف آباد برای دومین بار به همت حوزه ناحیه مقاومت بسیج امام حسن و تعدادی از گروه های نمایشی و تعزیه نجف آباد شاهد تکرار این حرکت بود. این برنامه در شمال نجف آباد و در کنار استخر کوهستان برگزار […]

به دنبال بازسازی واقعه غدیر در نجف آباد در حدود ۳ سال پیش، دیروز نیز نجف آباد برای دومین بار به همت حوزه ناحیه مقاومت بسیج امام حسن و تعدادی از گروه های نمایشی و تعزیه نجف آباد شاهد تکرار این حرکت بود.

این برنامه در شمال نجف آباد و در کنار استخر کوهستان برگزار شد.