سالگرد شهادت شهید حججی، دومین سالگرد + تصاویر
سالگرد شهادت شهید حججی، دومین سالگرد + تصاویر

سالگرد شهادت شهید حججی، دومین سالگرد + تصاویر دومین سالگرد شهادت پاسدار شهید محسن حججی، عصر روز پنج شنبه هفدهم مرداد ماه در محل یادمان شهدای نجف آباد با سخنرانی آیت الله صدیقی امام جمعه موقت تهران برگزار شد. تصاویر از موسی (مهدی) لطفی خبرگزاری فارس و پایگاه خبری شهرداری نجف آباد نیوز

سالگرد شهادت شهید حججی، دومین سالگرد + تصاویر

دومین سالگرد شهادت پاسدار شهید محسن حججی، عصر روز پنج شنبه هفدهم مرداد ماه در محل یادمان شهدای نجف آباد با سخنرانی آیت الله صدیقی امام جمعه موقت تهران برگزار شد. تصاویر از موسی (مهدی) لطفی خبرگزاری فارس و پایگاه خبری شهرداری

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید حججی

 سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید حججی

 شهید حججی

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید محسن حججی

دومین سالگرد شهید حججی

شهید محسن حججی

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید حججی

سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید حججی

دومین سالگرد شهید حججی

نجف آباد نیوز