دویدن گروهی نیروهای لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم
دویدن گروهی نیروهای لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اوایل پاییز65 و در ماه‌های منتهی به انجام عملیات کربلای4 در پادگان انبیاء شوشتر ضبط شده، دویدن گروهی بخشی از نیروهای لشکر8نجف‌اشرف، در قالب تمرینات آمادگی جسمانی، به تصویر کشیده شده است.

دویدن گروهی نیروهای لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اوایل پاییز۶۵ و در ماه‌های منتهی به انجام عملیات کربلای۴ در پادگان انبیاء شوشتر ضبط شده، دویدن گروهی بخشی از نیروهای لشکر۸نجف‌اشرف، در قالب تمرینات آمادگی جسمانی، به تصویر کشیده شده است.

طی این دویدن‌ها، نیروها شعارهایی نیز داده و در لحظاتی، بخش‌هایی از ساختمان‌های پادگان و حرکت اتوبوس‌ها و دیگر وسایل نقلیه، نشان داده می‌شود.

۸۲٫۲

دفاع مقدس

دفاع مقدس

 

دویدن گروهی نیروهای لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم