دو بانده شدن ۲ جاده دو طرفه در شهرستان نجف‌آباد
دو بانده شدن ۲ جاده دو طرفه در شهرستان نجف‌آباد
راه و شهرسازی کشور: رییس راه و شهرسازی شهرستان نجف آباد گفت: با توجه به پرحادثه بودن جاده‌های دو طرفه و باهدف کاهش تصادفات اجرای باند دوم محورهای «سه راهی مهردشت - حسین آباد» و  «دهق- گلپایگان» در اولویت طرح‌های راهسازی شهرستان نجف آباد است.  

دو بانده شدن ۲ جاده دو طرفه در شهرستان نجف‌آباد

راه و شهرسازی کشور: رییس راه و شهرسازی شهرستان نجف آباد گفت: با توجه به پرحادثه بودن جاده‌های دو طرفه و باهدف کاهش تصادفات اجرای باند دوم محورهای «سه راهی مهردشت – حسین آباد» و  «دهق- گلپایگان» در اولویت طرح‌های راهسازی شهرستان نجف آباد است.

مرتضی فولادی گفت: قطعه اول دو بانده شدن محور سه راهی مهردشت به حسین آباد به طول هشت کیلومتر با مشارکت خیران در حال احداث است.  از ویژگی‌های شاخص این محور مشارکت خیرین در اجرای آن است بر این اساس پل‌های ۵ کیلومتر دوم از قطعه اول در تعهد خیر شهر دهق قرار دارد.

فولادی، طول جاده سه راهی مهردشت به حسین آباد را ۳۳ کیلومتر اعلام و اضافه کرد: ۲۰ کیلومتر محور در حوزه استحفاظی شهرستان نجف آباد و بقیه در حوزه استحفاظی شهرستان تیران و کرون است. دوبانده و چهارخطه شدن این محور در حوزه نجف آباد در دو قطعه برنامه ریزی شده است.
مرتضی فولادی رییس اداره راه و شهرسازی نجف آباد

دو بانده شدن ۲ جاده دو طرفه در شهرستان نجف‌آباد