دو موضع متفاوت نماینده نجف آباد در مورد چین+تصاویر
دو موضع متفاوت نماینده نجف آباد در مورد چین+تصاویر
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، طی دو توییت، دو موضوع متفاوت و به نسبت متناقض در خصوص معاهده در دست بررسی ایران و چین گرفته است.

دو موضع متفاوت نماینده نجف آباد در مورد چین+تصاویر

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، طی دو توییت، دو موضع متفاوت و به نسبت متناقض در خصوص معاهده در دست بررسی ایران و چین گرفته است.

ابوترابی در اولین توییت خود که چند روز پیش منتشر شد، نسبت به واگذاری جزیره کیش به چینی ها انتقاد کرده بود.

توییت ابوالفضل ابوترابی در مورد چین

توییت ابوالفضل ابوترابی در مورد چین

هنوز چند روز از صحبت این نماینده مجلس نگذشته بود، که امروز حرف جدیدی از منتخب مردم در مجلس شنیده می شود.

توییت ابوالفضل ابوترابی در مورد چین

توییت ابوالفضل ابوترابی در مورد چین

دو موضع متفاوت نماینده نجف آباد در مورد چین+تصاویر