دکترترین دکتر این هفته متولد نجف آباد است
دکترترین دکتر این هفته متولد نجف آباد است

قسمت ۱۰۳ مجموعه طنز دکتر سلام