دیدار نجف آبادی ها با علی مطهری
دیدار نجف آبادی ها با علی مطهری

خبرگزاری خانه ملت:این خانواده ها نسبت به استفاده از برخی الفاظ نامناسب در جریان رای اعتماد به وزیر آموزش و پرورش نسبت به مرحوم آیت الله منتظری انتقاد داشته و خواستار بررسی و رسیدگی توسط نایب رییس مجلس شورای اسلامی شدند. نایب رییس مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان این افراد نسبت به رسیدگی به […]

خبرگزاری خانه ملت:این خانواده ها نسبت به استفاده از برخی الفاظ نامناسب در جریان رای اعتماد به وزیر آموزش و پرورش نسبت به مرحوم آیت الله منتظری انتقاد داشته و خواستار بررسی و رسیدگی توسط نایب رییس مجلس شورای اسلامی شدند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان این افراد نسبت به رسیدگی به موضوع اظهار امیدواری کرد.