دیوار های مهربانی نجف آباد+ تصاویر
دیوار های مهربانی نجف آباد+ تصاویر

ورستاد کاظمی: احتراما به پیوست ،تعداد۱۱عدد تصویراز برپایی دیوارمهربانی در  کوچه چهار سوق نجف آباد را برایتان ارسال میکنم.این دیواردرحدود۱ماه از عمر برپایی اش میگذرد .برطبق گفته برپا کننده آن که خودش از بازاریان نزدیک محل است، استقبال ازدیوار مهربانی به مرور درحال افزایش است.بنابه گفته ایشان، اکنون در طی هر ۲۴ ساعت حدودا دو […]

ورستاد کاظمی: احتراما به پیوست ،تعداد۱۱عدد تصویراز برپایی دیوارمهربانی در  کوچه چهار سوق نجف آباد را برایتان ارسال میکنم.این دیواردرحدود۱ماه از عمر برپایی اش میگذرد .برطبق گفته برپا کننده آن که خودش از بازاریان نزدیک محل است، استقبال ازدیوار مهربانی به مرور درحال افزایش است.بنابه گفته ایشان، اکنون در طی هر ۲۴ ساعت حدودا دو الی سه بار وسایل بین مردم ردوبدل می شود.البته بیشتر مراجعه ها برای برداشت،شب ها و برای قراردادن،روزها اتفاق می افتد.او میگوید که امیدوار است که این کار همه گیر شود و بتواند در چند نقطه دیگر شهر هم چنین دیواری رابرقرار کندو نسیم مهرو محبت را در هر محله ای به حرکت دربیاورد.

البته اخیرا یک دیوار مهربانی دیگر نیز در تقاطع خیابان های شیخ بهایی و قدس، رونمایی شده است.