ذوب آهن مشتری پساب نجف آباد است
ذوب آهن مشتری پساب نجف آباد است

ماین نیوز: احمد صادقی مدیر عامل ذوب آهن در یکی از جلسات اداری با اشاره به کاهش مصرف آب کارخانه از محل رودخانه زاینده رود گفته: « سعی در انتقال پساب فولادشهر و نجف آباد و بهره‌گیری از آن را داریم.» این شرکت با اجرای کامل شبکه فاضلاب برخی شهرها، امتیاز استفاده از پساب آن را […]

ماین نیوز: احمد صادقی مدیر عامل ذوب آهن در یکی از جلسات اداری با اشاره به کاهش مصرف آب کارخانه از محل رودخانه زاینده رود گفته: « سعی در انتقال پساب فولادشهر و نجف آباد و بهره‌گیری از آن را داریم.»

این شرکت با اجرای کامل شبکه فاضلاب برخی شهرها، امتیاز استفاده از پساب آن را برای بازه زمانی دهها ساله به نام خود ثبت کرده است.

چنین مشارکتی در نجف آباد نیز می تواند برای ساخت فاز دوم تصفیه خانه اتفاق بیفتد.