رئیس دانشگاه آزاد نجف آباد: پایان نامه ها کاربردی نیستند
رئیس دانشگاه آزاد نجف آباد: پایان نامه ها کاربردی نیستند

پایان نامه ها آنطور که باید براساس نیاز منابع نیست و فرهنگ سازی در زمینه این ارتباط هنوز کمرنگ است. سید محمد امیری رئیس دانشگاه آزاد واحد نجف آباد در گفتگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران گفت: متاسفانه یک مشکل کلی که در کشور وجود دارد استفاده از پایان نامه ها است که به مرحله […]

پایان نامه ها آنطور که باید براساس نیاز منابع نیست و فرهنگ سازی در زمینه این ارتباط هنوز کمرنگ است.

سید محمد امیری رئیس دانشگاه آزاد واحد نجف آباد در گفتگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران گفت: متاسفانه یک مشکل کلی که در کشور وجود دارد استفاده از پایان نامه ها است که به مرحله کاربردی شدن نمی رسد و آنطور که شایسته است پایان نامه ها با مراکز صنعتی هماهنگ نمی شوند.

وی افزود: باید این توان را در اختیار دانشجویان قرار دهیم تا موضوعات پایان نامه ها براساس نیاز صنایع باشد و کاربردی شود.

امیری با اشاره به اختراعات کاربردی شده در این واحد دانشگاهی تصریح کرد:سعی کردیم به جای اینکه متن اختراعات در کتابخانه ها خاک بخورد به مجامع صنعتی معرفی کنیم اما هنوز هم فرهنگ سازی در خصوص استفاده اختراعات در صنعت کمرنگ است.

وی خاطر نشان کرد: بیش از ۵۰ درصد اختراعات در این واحد عملیاتی شده و با مراکز صنعتی بسته شده و مورد استفاده قرار می گیرد.