راحت ترین روش برای صندوق های بازنشستگی
راحت ترین روش برای صندوق های بازنشستگی
در موضوع افزایش سن بازنشستگی، مردم یک مطالبه جدی و به حق دارند. این که صندوق های بازنشستگی دارند ضرر می کنند، دلایل زیادی دارد که یکی از مهم ترین آن ها، سوء مدیریت مدیران ارشد این مجموعه ها و دستگاه های مربوطه در دخل و خرج است.

راحت ترین روش برای صندوق های بازنشستگی

در موضوع افزایش سن بازنشستگی، مردم یک مطالبه جدی و به حق دارند. این که صندوق های بازنشستگی دارند ضرر می کنند، دلایل زیادی دارد که یکی از مهم ترین آن ها، سوء مدیریت مدیران ارشد این مجموعه ها و دستگاه های مربوطه در دخل و خرج است. حقوق های نجومی سنگین و مدیریت نکردن سرمایه ها از جمله دلایل این وضعیت هستند.

چرا یک بار دیگر مسئولان برای حل یک مشکل، راحت ترین روش را انتخاب کرده و فشار را متوجه طبقه متوسط و ضعیف جامعه کرده اند؟!

چرا به جای افزایش سن بازنشستگی، کسی سراغ سر و سامان دادن به شرکت های عریض و طویل و بعضا پرخرج و کم بازده این صندوق ها نمی رود؟!

انتخابات مجلس شورای اسلامی

انتخابات مجلس شورای اسلامی

راحت ترین روش برای صندوق های بازنشستگی