راز اسنپ
راز اسنپ
رفت را با آژانس رفتیم حوالی بزرگمهر اصفهان به ۳۲ هزار و با اسنپ برگشتیم به ۱۵هزار تومان. یه سوال مشترک از راننده ها پرسیدیم. «علت ارزونی اسنپ چیه؟»

راز اسنپ

رفت را با آژانس رفتیم حوالی بزرگمهر اصفهان به ۳۲ هزار و با اسنپ برگشتیم به ۱۵هزار تومان. یه سوال مشترک از راننده ها پرسیدیم. «علت ارزونی اسنپ چیه؟»

راننده آژانس که بیکار شده یک کارخانه خصوصی سازی شده بود، گفت: «اینا (منظورش اسنپی ها بود) داغند و خبر از هزینه های ماشین ندارند. ۲روز دیگه که به خرج افتادند، می فهمند که این مزه ها نیست و نمیشه با این کرایه ها کار کرد.»

مرد اسنپی که یک ماه بود کنار رنگ آمیزی ساختمان، این کار را هم دست گرفته بود، جور دیگری حرف همکاری سنتی اش را تایید کرد: «گروه گروه دارند وارد چرخه اسنپ میشند و همزمان با همان سرعت خارج میشند. واسه طولانی مدت اصلا نمیصرفه! چیزی گیر ما نمیاد و فقط برای سرگرمی اش دارم کار می کنم. به نظرم، این ارزانی داره از جیب راننده و استهلاک ماشینش پرداخت میشه. شرکت از درصدی که از ما میگیره، سود خوبی میبره ولی این وسط ما راننده ها، چیزی گیرمون نمیاد. صبح تا حالا (که بعد از اذان مغرب بود) حدود ۱۲۰ کیلومتر ماشین را دوانده ام ولی هنوز ۱۰۰ هزار تومان کاسب نشدم!»

اسنپ

اسنپ

راز اسنپ