راه‌اندازی ۳ انجمن علمی در دانشگاه آزاد نجف‌آباد
راه‌اندازی ۳ انجمن علمی در دانشگاه آزاد نجف‌آباد
آنا: رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد گفت: در بیست و دومین جلسه کمیسیون مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در خردادماه ۱۴۰۳ با راه‌اندازی این سه انجمن علمی دانشجویی علوم شناختی، علوم ورزشی و حسابداری در واحد نجف‌آباد موافقت شد انجمن علمی دانشجویی علوم شناختی نخستین انجمن بین‌رشته‌ای بوده که در این دانشگاه فعالیت می‌کند.

راه‌اندازی ۳ انجمن علمی در دانشگاه آزاد نجف‌آباد

آنا: رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد گفت: در بیست و دومین جلسه کمیسیون مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در خردادماه ۱۴۰۳ با راه‌اندازی این سه انجمن علمی دانشجویی علوم شناختی، علوم ورزشی و حسابداری در واحد نجف‌آباد موافقت شد انجمن علمی دانشجویی علوم شناختی نخستین انجمن بین‌رشته‌ای بوده که در این دانشگاه فعالیت می‌کند.

مصطفی جعفری اضافه کرد: : با اضافه شدن سه انجمن جدید، این واحد دانشگاهی دارای ۲۶ انجمن علمی دانشجویی فعال شامل ۹ انجمن در حوزه علوم مهندسی، پنج انجمن در حوزه علوم پزشکی، چهار انجمن در حوزه هنر و معماری و هشت انجمن در حوزه علوم انسانی و علوم پایه است که در یک سال گذشته بالغ‌بر ۴۰۰ برنامه را در سطح واحد و کشور از قبیل بازدید علمی، کارگاه تخصصی، سخنرانی علمی، همایش ترویجی رشته تحصیلی، اردوی دانشجویان نوورود و اردو‌های جهادی برگزار کرده‌اند.

دانشگاه آزاد نجف آباد

دانشگاه آزاد نجف آباد

راه‌اندازی ۳ انجمن علمی در دانشگاه آزاد نجف‌آباد