راهیابی تنیس بازان نونهال نجف آباد به مسابقات کشوری
راهیابی تنیس بازان نونهال نجف آباد به مسابقات کشوری
ورزش و جوانان نجف آباد: در رقابت های تنیس روی میز نونهالان منطقه ۸ کشور آرمان غلام خاص و حسام حری با قرار گرفتن در جمع بازیکنان برتر منطقه مجوز شرکت در مسابقات نونهالان کشور را به دست آوردند.

راهیابی تنیس بازان نونهال نجف آباد به مسابقات کشوری

ورزش و جوانان نجف آباد: در رقابت های تنیس روی میز نونهالان منطقه ۸ کشور که با شرکت ۳۷ بازیکن از استان های اصفهان، چهار محال و بختیاری و یزد در روز پنج شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲ در سالن خانه اصفهان برگزار شد، حسام حری، آرمان غلام خاص، سهیل حبیبی و بنیامین دهخدائی(به ترتیب از چپ به راست در تصویر پیوست) از نجف آباد در این مسابقات شرکت کردند و در پایان آرمان غلام خاص و حسام حری با قرار گرفتن در جمع بازیکنان برتر منطقه مجوز شرکت در مسابقات نونهالان کشور را به دست آوردند.

همچنین سهیل حبیبی نونهال دیگر نجف آباد به عنوان بازیکن رزرو (ذخیره) منطقه در صورت عدم حضور بازیکن یا گرفتن سهمیه اضافه تر به مسابقات کشوری اعزام خواهد شد.

راهیابی تنیس بازان نونهال نجف آباد به مسابقات کشوری

راهیابی تنیس بازان نونهال نجف آباد به مسابقات کشوری

راهیابی تنیس بازان نونهال نجف آباد به مسابقات کشوری