راهیابی چهار تکواندو کار نجف آبادی به تیم ملی
راهیابی چهار تکواندو کار نجف آبادی به تیم ملی
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد: پس از برگزاری رقابت های انتخابی در دو گروه مردان و زنان، نفرات راه یافته به اردوی تیم ملی پومسه مشخص شدند که از استان اصفهان 6 نفر به این اردو دعوت شدند که 4 نفرشان، از ورزشکاران شهرستان نجف آباد هستند.

راهیابی چهار تکواندو کار نجف آبادی به تیم ملی

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد: پس از برگزاری رقابت های انتخابی در دو گروه مردان و زنان، نفرات راه یافته به اردوی تیم ملی پومسه مشخص شدند که از استان اصفهان ۶ نفر به این اردو دعوت شدند که ۴ نفرشان، از ورزشکاران شهرستان نجف آباد هستند.

علی نادعلی و آیت الله هاشمی در رده  سنی بزرگسالان و سعید خانیان و زهرا خانیان در بخش آزاد، نفرات راه یافته به تیم ملی هستند که پنجم مهر تا نهم آبان سال جاری، در رقابت های بر خط پومسه قهرمانی جهان شرکت خواهند کرد.

علی نادعلی و آیت الله هاشمی پومسه کار

علی نادعلی و آیت الله هاشمی پومسه کار

سعید خانیان و زهرا خانیان پومسه کار

سعید خانیان و زهرا خانیان پومسه کار

راهیابی چهار تکواندو کار نجف آبادی به تیم ملی