راه اندازی مجتمع آزمایشگاهی سازه _ زلزله در دانشگاه آزاد نجف آباد
راه اندازی مجتمع آزمایشگاهی سازه _ زلزله در دانشگاه آزاد نجف آباد
باشگاه خبرنگاران جوان:رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد گفت: این مجتمع آزمایشگاهی برای تحقق اهداف پژوهشی و پاسخگویی به نیاز‌های صنعتی طراحی و در راستای سند تحول و تعالی و پیشرفت دانشگاه آزاد اسلامی و متناسب با امکانات و ظرفیت‌های موجود داخل کشور صورت ساخته شده است.

راه اندازی مجتمع آزمایشگاهی سازه _ زلزله در دانشگاه آزاد نجف آباد

باشگاه خبرنگاران جوان:رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد گفت: این مجتمع آزمایشگاهی برای تحقق اهداف پژوهشی و پاسخگویی به نیاز‌های صنعتی طراحی و در راستای سند تحول و تعالی و پیشرفت دانشگاه آزاد اسلامی و متناسب با امکانات و ظرفیت‌های موجود داخل کشور صورت ساخته شده است.

فرید نعیمی افزود: در این آزمایشگاه تجهیزات پیشرفته برای انجام آزمایش‌های تمام مقیاس و مقیاس شده‌ی انواع المان‌های سازه‌ای تحت اثر بار‌های دینامیکی ناشی از زلزله و همچنین انجام آزمایش‌های تعیین خواص دوامی و مکانیکی مصالح ساختمانی نظیر بتن و فولاد تهیه شده است.

وی گفت: این آزمایشگاه با داشتن کف قوی به مساحت ۱۰۵ متر مربع و دو قاب عکس العمل ثابت و دو قاب عکس العمل پرتال و جک‌های دینامیکی و استاتیکی و پیشرفته‌ترین تجهیزات اندازه‌گیری مجهز شده است.

نعیمی افزود: این مجتمع آزمایشگاهی به لحاظ زیر ساخت‌های توسعه یافته، تجهیزات فراهم شده و همچنین مراحل قابل توسعه، در زمره بهترین و مجهزترین مجموعه‌های آزمایشگاهی در سطح کشور و بویژه در مرکز ایران قرار دارد.

راه اندازی مجتمع آزمایشگاهی سازه _ زلزله در دانشگاه آزاد نجف آباد

راه اندازی مجتمع آزمایشگاهی سازه _ زلزله در دانشگاه آزاد نجف آباد

راه اندازی مجتمع آزمایشگاهی سازه _ زلزله در دانشگاه آزاد نجف آباد