رای اولی علی پزشکی در نظام مهندسی استان اصفهان+ نتایج کامل انتخابات
رای اولی علی پزشکی در نظام مهندسی استان اصفهان+ نتایج کامل انتخابات

بر طبق اعلام روابط عمومی سازمان نظام مهندسی استان اصفهان علی پزشکی رئیس دوره قبل نظام مهندسی استان، در هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان نیز در رقابت با ۷۷ نامزد دیگر، با۲ هزار و ۴۴۵ رای به عنوان اولین نفر به ترکیب هیات مدیره این سازمان راه پیدا کرد. عضویت هیات […]

پزشکیبر طبق اعلام روابط عمومی سازمان نظام مهندسی استان اصفهان علی پزشکی رئیس دوره قبل نظام مهندسی استان، در هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان نیز در رقابت با ۷۷ نامزد دیگر، با۲ هزار و ۴۴۵ رای به عنوان اولین نفر به ترکیب هیات مدیره این سازمان راه پیدا کرد.

عضویت هیات علمی دانشگاه آزاد نجف آباد از دیگر سوابق پزشکی به شمار می آید.

از مجموع حدود ۲۸ هزار عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان ۶۱۳۸ نفر در انتخابات شرکت نمودند و از بین ۷۷ نفر کاندید، که ۴۳ نفر در مهندسی عمران، ۶ نفر در مهندسی برق، ۴ نفر در مهندسی شهرسازی، ۷ نفر مهندسی مکانیک، ۱ نفر در مهندسی ترافیک، ۵ نفر در مهندسی نقشه برداری، ۱۲ نفر در مهندسی معماری  نامزد شده بودند، در خاتمه شمارش آراء، نتایج زیر حاصل شد و افراد ذیل در رشته های مورد اشاره حائز اکثریت آرا شدند.

عمران:

علی پزشکی: ۲۴۵۵ رای

علی عموشاهی: ۱۸۹۰ رای

مصطفی مهرید: ۱۶۷۰ رای

علی زهتاب:۱۶۲۰ رای

عبدالله کوپایی: ۱۵۵۰ رای

علی فاطمی: ۱۲۷۴ رای

 

معماری:

دیهیم تاکی ۱۶۷۳ رای

مهرک کوهزاد ۱۴۳۱ رای

اکبر ربانی فرد ۱۴۲۱ رای

 

مکانیک:

احمد رضا طاهری اصل   ۱۷۴۵ رای

 

برق:

حسن صلواتی ۲۳۲۱ رای

ایرج امینی ۲۰۰۶  رای

 

نقشه برداری:

علیرضا حاجی احمدی  ۱۵۵۱ رای

 

ترافیک:

محمد کرباسیون  ۲۳۰۴  رای

 

شهرسازی:

محمد مسعود ۱۶۴۱ رای

 

لازم به ذکر است که منتخبین یاد شده به عنوان اعضای هفتمین دوره هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در روزهای آتی ، اعتبار نامه خود را از وزیر راه و شهرسازی  دریافت خواهند نمود.