رتبه اول دانشگاه آزاد نجف آباد در مراکز تحقیقات پزشکی
رتبه اول دانشگاه آزاد نجف آباد در مراکز تحقیقات پزشکی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد از کسب رتبه اول مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی توسط مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی این واحد دانشگاهی خبر داد.

رتبه اول دانشگاه آزاد نجف آباد در مراکز تحقیقات پزشکی

ایسکا نیوز: حمید منتظر القائم معاون پژوهش و فناوری واحد نجف آباد در خصوص موفقیت مرکز تحقیقاتی پرستاری و مامایی این دانشگاه گفت: مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی واحد نجف آباد در سال ٩٨ – ٩٩ برای دومین سال پیاپی موفق به اخذ رتبه اول در بین مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شد.

وی افزود: کسب رتبه اول مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی مطابق معیارهای ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی سال ٩٨ با ارائه مستندات مربوط به ٢٠ مقاله چاپ شده، ١۵ مقاله ارایه شده در کنفرانسها، ۶کتاب درسی چاپ شده، ٢ محصول تولید شده، اجرای طرح های برون دانشگاهی به مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال، انتشار کتاب های درسی با همکاری اعضای هیات علمی دانشکده، همکاری بین رشته ای با انجمن های علمی و برگزاری دوره های بالینی با بیش از ٣٠ کارگاه آموزشی بوده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد گفت: مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی این واحد دانشگاهی در طول ٣ سال فعالیت خود، چاپ بالغ بر ٧٠ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی، ارائه حدود ١٠٠ مقاله در کنفرانسهای داخل و خارج، چاپ و نشر ٣٠ جلد کتاب درسی، همکاری در تولید ١٠ محصول فناور، جلب طرحهای برون دانشگاهی، عقد ١۵ تفاهم نامه همکاری با سازمانها، برگزاری حدود ١٢٠ کارگاه آموزشی و پژوهشی، همکاری بین رشته ای با مراکز تحقیقاتی دیگر و ارائه خدمات آزمایشگاهی که بیشتر آنها در راستای درآمدزایی است را در کارنامه خود دارد.

حمید منتظرالقائم افزود: پیش از این نیز مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در جشنواره فرهیختکان حائز رتبه برتر در بین مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی کشور شده بود.

دانشگاه آزاد نجف آباد

دانشگاه آزاد نجف آباد

رتبه اول دانشگاه آزاد نجف آباد در مراکز تحقیقات پزشکی