رتبه اول نجف آباد در تولید تجهیزات زنبورداری
رتبه اول نجف آباد در تولید تجهیزات زنبورداری
موج: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: شهرستان نجف آباد با دارا بودن 95 کارگاه  ساخت ادوات و تجهیزات زنبور عسل و چهار کارگاه آج موم ، رتبه اول کشور را از لحاظ تولید تجهیزات زنبورداری دارد.

رتبه اول نجف آباد در تولید تجهیزات زنبورداری

موج: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: شهرستان نجف آباد با دارا بودن ۹۵ کارگاه  ساخت ادوات و تجهیزات زنبور عسل و چهار کارگاه آج موم ، رتبه اول کشور را از لحاظ تولید تجهیزات زنبورداری دارد.

حسن صالحی با اشاره به تولید سالانه  ۳۲۰۰ تن عسل طبیعی در شهرستان نجف آباد از اشتغال ۱۶۰۰ نفر به صورت مستقیم در این عرصه خبر داد و گفت: این شهرستان بیش از ۴۵۸ هزار کلنی زنبور عسل دارد که این میزان ۶۰ درصد کلنی های استان را شامل می شود.

صالحی در پایان با اشاره به تولید عسل های شکری و مصنوعی در کشور بیان داشت: شهرستان نجف آباد با هفت آزمایشگاه تشخیص کیفیت عسل و ۴۶کارگاه تولید و بسته بندی عسل، رتبه سوم کشور را از لحاظ تولید عسل طبیعی و مرغوب داراست.

حسن صالحی مدیر جهاد نجف آباد

حسن صالحی مدیر جهاد نجف آباد

رتبه اول نجف آباد در تولید تجهیزات زنبورداری