رجز خوانی روحانی جوان در جمع شهدای نجف آباد
رجز خوانی روحانی جوان در جمع شهدای نجف آباد
طلبه بسیجی مهدی براتی شاعر جوان، به مناسبت شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، شعرش را در جوار مزار شهدای نجف آباد خوانده است. شعری که نوعی رجزخوانی محسوب می شود.

رجز خوانی روحانی جوان در جمع شهدای نجف آباد

طلبه بسیجی مهدی براتی شاعر جوان، به مناسبت شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، شعرش را در جوار مزار شهدای نجف آباد خوانده است. شعری که نوعی رجزخوانی محسوب می شود.

یادمان شهدای نجف آباد

یادمان شهدای نجف آباد

رجز خوانی روحانی جوان در جمع شهدای نجف آباد