رزمایش رزمندگان لشکر۸ در حوالی سال۶۷+فیلم
رزمایش رزمندگان لشکر۸ در حوالی سال۶۷+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که به احتمال زیاد در نیمۀ دوم سال67 و پس از پذیرش قطعنامه598 در پادگان انبیاء شوشتر ضبط شده، بخش‌هایی از رزمایش نیروهای لشکر8نجف‌اشرف، نشان داده می‌شود.

رزمایش رزمندگان لشکر۸ در حوالی سال۶۷+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که به احتمال زیاد در نیمۀ دوم سال۶۷ و پس از پذیرش قطعنامه۵۹۸ در پادگان انبیاء شوشتر ضبط شده، بخش‌هایی از رزمایش نیروهای لشکر۸نجف‌اشرف، نشان داده می‌شود.

در این فیلم که به احتمال قوی توسط مجتبی پیرمرادیان از نجف‌آباد ضبط شده، مقابلۀ نیروهای مستقر در خط‌پدافندی با حملۀ هم‌زمان چندین دستگاه نفربر، شبیه‌سازی و تمرین می‌شود.

در این تمرین، چندین نفربر زرهی، به تدریج و هم‌زمان با شلیک‌های گاه و بی‌گاه، خودشان را به خط‌پدافندی نزدیک می‌کنند و نیروها در خط مقابل هم، گاهی با سلاح‌های نیمه‌سنگین و سبک، به صورت هوایی یا مهمات گازی، شلیک می‌کنند.

در این بین، برخی نفربرها مرتب در عرض خط حرکت کرده و دود استتار می‌زنند. در چرخش دوربین، برخی نیروهای پیاده در حال تلاش برای حفر سنگر انفرادی دیده شده و در بخشی دیگر، چندین دستگاه آمبولانس، آژیرکشان وارد این محدوده می‌شوند.

گاهی هم صدای برخی نیروها در فیلم ضبط شده که برخی‌شان ترک‌زبان هستند و برخی فارسی صحبت می‌کنند. از بین این افراد، تاکنون توانسته‌ایم صدای مصطفی سمندری نیروی واحد زرهی لشکر۸ را شناسایی کنیم.

از اواسط فیلم، نفربرها به تدریج خودشان را به خط نزدیک کرده و یکی از آن‌ها از خاکریز هم عبور کرده، چرخی در آن طرف زده و دوباره به سمت مقابل باز می‌گردد. در این بین، نیروهای مدافع هم با پرتاب سنگ و کلوخ، حالت حمله به این دستگاه‌های زرهی را می‌گیرند و در لحظاتی، اقدام به تصرف نفربرها می‌کنند.

به اسارت گرفتن برخی نیروها، تکبیر گفتن، پخش نوای (مارش) پیروزی توسط نیروهای واحد تبلیغات و ورود نیروهای واحد ناصر به صورت ستونی همراه با چندین برانکارد از دیگر قسمت‌های فیلم هستند.

از حوالی دقیقۀ ۲۲ فیلم، مجتبی پیرمرادیان فیلمبردار این فیلم، ترکِ یک موتور نشسته و از نقاط دیگری از محل رزمایش فیلم می‌گیرد که در بخشی از آن حرکت ستونی تعدادی از نیروها و جابه‌جایی دستگاه‌های زرهی نشان داده می‌شود.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

رزمایش رزمندگان لشکر۸ در حوالی سال۶۷+فیلم